Informácia pre voliča v SJ http://www.sobos.sk/wp-content/uploads/2024/04/Informacia-pre-volica.pdf

Informácia pre voliča v jazyku menšiny http://www.sobos.sk/wp-content/uploads/2024/04/Informacia-pre-volica-v-jazyku-mensiny.pdf

Určenie volebnej miestnosti http://www.sobos.sk/wp-content/uploads/2024/04/Urcenie-volebnej-miestnosti.pdf

Oznámenie o určení emailovej adresy pre vydávanie hlasovacích preukazov a delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie v obci Soboš http://www.sobos.sk/wp-content/uploads/2024/04/oznam-emailova-adresa.pdf/