Malebná obec Soboš leží v južnej časti Nízkych Beskýd. Pretekajú ňou viaceré potôčiky ústiace do Radomky. Obec bola založená na zákupnom práve a neskôr dosídlená valašským ľudom. Najstarší písomný doklad o sídle na tomto území pochádza z roku 1390. Patrilo panstvu Makovica a neskôr šľachtickému rodu Bánovcov. Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 37 domov a 264 obyvateľov. Živili sa poľnohospodárstvom, rybárstvom, lesnými prácami a chovom dobytka. V súčasnosti v obci žije len 141 obyvateľov. Už v 14. storočí bol v dedine drevený rímskokatolícky kostol. Stál tu i vodný mlyn, ktorý sa stal námetom erbu obce. Sakrálnou dominantou Soboša je gréckokatolícky Chrám Sv. Kozmu a Damiána. Pochádza z roku 1880. Vyniká nielen exteriérom, jeho vnútro zdobí nádherný ikonostas. Pravoslávni veriaci majú takisto svoj svätostánok. V obci sa darí chovu oviec a koní. I vďaka tomu sa tu v posledných rokoch rozvíja vidiecky turizmus. Obec je i dobrým východzím bodom pre turistické výlety.