Nabíjacia stanica v obci Soboš, dátum vyhlásenia 21.01.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Technická správa

Neocenený výkaz výmer

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soboš, dátum vyhlásenia 14.01.2022

Vyzva Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soboš

Technicka_sprava (1)

Stavebny_vykres

Stavebny_vykres_rezy

Neoceneny_vykaz_vymer

Neoceneny_vykaz_vymer zadanie

 

Nabíjacia stanica v obci Soboš, dátum vyhlásenia 05.01.2022

ZRUŠENIE vyhláseného postupu verejného obstarávania dňa 20.01.2022

http://www.sobos.sk/wp-content/uploads/2022/01/Vyzva.pdf

http://www.sobos.sk/wp-content/uploads/2022/01/Technicka_Sprava.pdf

http://www.sobos.sk/wp-content/uploads/2022/01/NVV_3.pdf


Výzva na predkladanie cenových ponúk zo dňa 23.01.2020 – Modernizácia multifunkčného a detského ihriska v obci Soboš


Modernizácia multifunkčného a detského ihriska v obci Soboš – PD technická správa


Modernizácia multifunkčného a detského ihriska v obci Soboš – PD situácia


Príloha č. 1 – identifikačné údaje


Príloha č. 2 -Návrh na plnenie kritéria


Príloha č. 4 – výkaz výmer


Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo


Príloha č. 5 – ČV o pravdivosti a úplnosti


Príloha č. 6 – ČV o neuložení zákazu


Príloha č. 7 – ČV ku konfliktom záujmov


Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce


Prieskum trhu za účelom PHZ – Výmena trávnika a obvodových sietí aj v našej obci


Výzva – výmena trávnika a obvodových sietí aj v našej obci


Zápisnica VO – výmena trávnika a obvodových sietí aj v našej obci


Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie v obci Soboš


Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie v obci Soboš – PD


Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie v obci Soboš – zadanie stavby


Prestavba budovy bývalej ZŠ na dom smútku


Skvalitnenie miestnych služieb v obci


Technická správa – skvalitnenie miestnych služieb v obci


Výzva – Detské ihrisko pri altánku v obci Soboš


Výzva – Hasičská zbrojnica