Verejná vyhláška – Obec Soboš – vodovod – prepojenie

http://www.sobos.sk/wp-content/uploads/2024/03/Verejna-vyhlaska-Obec-Sobos-vodovod-prepojenie.pdf

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch r. 2024

nt/uploads/2023/12/VZN-r.-2024-navrh-.pdf/VZN-r.-2024-navrh-.pdf

Obytný súbor Soboš – Giraltovce posudzovanie vplyvov na ŽP (link nižšie)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-sobos-giraltovce?fbclid=IwAR3NErF4MPzH_Tmwb55ozT-bfNdR2yQlLhERPnXujD0Eqjm6norZI6vgEE0

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2023